Kategorie

Najczęściej kupowane

Informacja

Promocje

  • TELAIO, Dodaj produkt do koszyka i sprawdź swój rabat, nawet do 30% taniej!
    TELAIO

    Produkt dostepny w magazynie, wysyłka...

    631,26 zł -15% 742,66 zł

Regulamin zarowka.sklep.pl

Informacje ogólne

1. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem sieci Internet. Właścicielem sklepu jest: PROINSTAL Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie, przy ul. Wierzbowa 97 Kod pocztowy: 71-014. NIP firmy: 8522619085.

2. Wszystkie produkty oferowane w sklepie są wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

3. Wiążąca dla stron transakcji jest cena widniejąca przy produkcie w momencie złożenia zamówienia przez Klienta. Podane ceny nie obejmują kosztów przesyłki. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania i odwoływania cen promocyjnych na stronach sklepu bądź wprowadzania w nich zmian.

4.Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. "O ochronie danych osobowych" (Dz. U. Nr 133 poz. 883) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom trzecim

Zamówienia i płatność

5. Zamówienia na towary oferowane w sklepie internetowym przyjmowane są poprzez formularz z koszykiem zakupów na stronie internetowej.

6. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, przez cały rok.

7. Po złożeniu zamówienia klient otrzymuje na podane konto e-mail automatycznie generowany przez sklep list elektroniczny ze szczegółami zamówienia.

8. Sprzedający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od realizacji zamówienia, w przypadku gdy podane przez Kupującego dane w formularzu zakupu są niepełne, błędne lub wzbudzają wątpliwości co do ich prawdziwości.

9. Jeżeli płatność nie nastąpi maksymalnie do 6 dnia od momentu złożenia zamówienia, zamówienie zostaje automatycznie anulowane. Kupujący zostaje powiadomiony o anulowaniu zamówienia drogą mailową.

10. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu internetowego jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Sklepie internetowym, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych Produktów po złożeniu przez Klienta Zamówienia.

11. W celu zawarcia Umowy sprzedaży Produktu za pomocą interaktywnego formularza należy wejść na stronę internetową Sklepu internetowego, dokonać wyboru Produktu i złożyć w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty i informacje Zamówienie za pomocą interaktywnego formularza.

12. W trakcie składania Zamówienia należy wskazać następujące dane niezbędne do złożenia Zamówienia: imię i nazwisko, adres (ulica, numer domu, miejscowość wraz z kodem pocztowym), numer telefonu kontaktowego, Produkt, ilość Produktu, miejsce i sposób dostawy Produktu, sposób płatności.

13. Złożenie Zamówienia za pomocą interaktywnego formularza następuje w momencie kliknięcia w formularzu pola "Zamawiam?.

14. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie:

(1) potwierdza jego otrzymanie, co powoduje związanie Klienta jego oświadczeniem oraz
(2) przyjmuje Zamówienie do realizacji w tym momencie zostaje zawarta Umowa sprzedaży. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i przyjęcie go do realizacji następuje przez przesłanie Klientowi stosownej wiadomości na podany w trakcie składania zamówienia adres poczty elektronicznej (adres e-mail).

15. W trakcie składania Zamówienia za pomocą interaktywnego formularza do momentu złożenia Zamówienia Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzanych danych. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie Sklepu internetowego.

Dane do przelewu bankowego.

53 1560 0013 0000 1150 0009 5571

PROINSTAL Sp. z o.o.
ul. Reduty Ordona 49
71-202 Szczecin

Forma płatności:

16. Sprzedawca udostępnia następujące sposoby płatności:

a) Przelewem bankowym (dane rachunku bankowego Sprzedawcy wskazane są na stronie Sklepu oraz w wiadomości e-mail przesłanej do Klienta po złożeniu Zamówienia),
b) Za pomocą karty kredytowej i e-przelewu obsługiwane przez firmę Dotpay.pl
c) Płatność za pobraniem. Dla zamówień o wartości mniejszej niż 2000 zł możliwa jest płatność przy odbiorze towaru. Uiszcza się ją kurierowi w momencie dostarczenia przesyłki.

17. W przypadku zakupu dostawa produktu zostanie zrealizowana nie później niż w terminie 21 dni kalendarzowych licząc od dnia, w którym została zawarta umowa sprzedaży. W przypadku, gdy czas realizacji byłby dłuższy niż podany na naszych stronach, kontaktujemy się z kupującym, aby potwierdzić realizację zamówienia oraz uzgodnić propozycję terminu. W przypadku zamówienia więcej niż jednego produktu, jeśli czas realizacji zamówionych produktów jest różny, realizacja zamówienia następuje po dostawie produktu z najdłuższym terminem realizacji.

Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Dotpay.pl

Dostawa:

18. Zamówiony towar dostarczamy za pomocą firmy kurierskiej INPOST. Kupujący ponosi koszt dostawy. Dla zamówień o wartości powyżej 500 zł dostawa jest darmowa (nie dotyczy przesyłek ponad gabarytowych). W przypadku wysyłki paletowej koszt wysyłki jest ustalany indywidualnie.

19. Firma kurierska dostarcza przesyłki w ciągu 1-2 dni roboczych po wysyłce z naszego magazynu. W przypadku wysyłki paletowej, nie świadczymy usługi wniesienia palet.

20. Nie odpowiadamy za opóźnienia przesyłek nie leżące po stronie sklepu, ale zawsze staramy się pomóc w lokalizacji przesyłki. Jeśli minęły 2 dni od jej wysłania i nadal nie dotarła do Ciebie, koniecznie skontaktuj się z nami: przemek@zarowka.sklep.pl 

Reklamacje i zwroty: 

21. W przypadku niezgodności towaru z umową, reklamowany towar wraz z protokołem niezgodności, a także ewentualnymi oczekiwaniami dotyczącymi sposobu realizacji naszych zobowiązań, należy odesłać do nas na adres: PROINSTAL Sp. z o.o. ul. Wierzbowa 97  71-014 Szczecin

22. Ustosunkowujemy się do żądań Klienta w terminie 7 dni roboczych od momentu zgłoszenie niezgodności towaru.

23. Zgodnie z Ustawą z dnia 2 marca 2000 roku O ochronie praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, jeśli towar nie był używany i pozbawiony fabrycznego opakowania ani w żaden inny sposób zniszczony lub wykorzystany można go zwrócić bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.

24. Zwrot jest możliwy tylko w przypadku, gdy produkt nie był używany, ani nie został w żaden sposób zniszczony (dotyczy to również opakowania). Towar powinien zostać odesłany przez Kupującego w stanie nienaruszonym, w opakowaniu fabrycznym. Prosimy pamiętać o starannym zapakowaniu i zabezpieczeniu przesyłki.

25. Informujemy, że nie przyjmujemy żadnych przesyłek odsyłanych do nas za pobraniem.

26. Po przyjęciu zwrotu towaru (informacja o przyjęciu zwrotu zostanie wysłana e-mailem) sklep przekazuje środki na wskazane  konto bankowe w ciągu 14 dni roboczych. Koszt odesłania towaru pokrywa Kupujący i nie podlega on zwrotowi.

27. Towar, którego zwrot nie został uznany(odesłany po wymaganym terminie, bez pudełka, zabrudzony, uszkodzony), będzie odesłany na koszt Klienta.


Postanowienia końcowe

28. Informacje znajdujące się na stronach internetowych sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie za pomocą mechanizmów dostępnych na internetowych stronach sklepu, składa ofertę kupna określonego towaru na warunkach podanych w opisie produktu. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi z chwilą zmiany statusu Zamówienia przez Sklep na "przyjęte do realizacji".

29. Twoja rejestracja lub złożenie zamówienia z pominięciem rejestracji w sklepie oznacza, że zgadzasz się z naszą Polityką Prywatności.

30. Regulamin określa zasady zakupów w sklepie i korzystania z serwisu. Korzystanie z serwisu zarowka.sklep.pl jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.

31. Regulamin w powyższym brzmieniu wchodzi w życie z dniem 26.11.2014

Dane osobowe:

1. Zgodnie z art 24 ust. 1 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2014 poz.1128 z późniejszymi zmianami ) informujemy, że: 
a) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest spółka PROINSTAL  spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szczecin (71-202), ul. Reduty Ordona 49, 
b) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji Państwa zamówienia lub do uczestnictwa w promocjach, na które została wyrażona akceptacja. Administrator może korzystać z usług specjalistycznych firm (podwykonawców w szczególności firm kurierskich, firm realizujących płatności elektroniczne itp.) w celu realizacji zamówienia oraz korzystania ze sklepu elektronicznego. Podwykonawcy będą mieć dostęp wyłącznie do tych danych, które są niezbędne do realizacji Państwa powyższych celów, 
b) Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia, 
d) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, z tym zastrzeżeniem że jest niezbędne do zamówienia Towaru lub uczestnictwa w promocjach, w razie braku podania danych osobowych niemożliwe jest skuteczne wykonanie powyższych celów.

2. Klient oświadcza, że został poinformowany o przysługujących mu na podstawie przepisów Ustawy o ochronie danych osobowych uprawnieniach, a w szczególności:- prawie do wglądu do jego danych oraz ich aktualizowania i poprawiania oraz usunięcia;- adresie siedziby i pełnej nazwie administratora danych; - przewidywanych odbiorcach lub kategoriach odbiorców danych,- dobrowolności podania danych.

Prawo zwrotu towaru bez podania przyczyny

Informujemy, że klienci indywidualni realizujący zakupy w naszym sklepie mają prawo do zwrotu towaru bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od zakupu zgodnie z art. 7 ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny Dz. U. z dnia 31 marca 2000 r. Nr 22, poz. 271 z późn. zm. W razie odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą, a konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Sklep zwraca klientowi kwotę równą sumie ceny towaru i kosztów wysyłki do klienta, natomiast klient ponosi koszty przesyłki zwrotnej. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.


nowa